Generalforsamling

Generalforsamling

Der afholdes årlig generalforsamling hvert år i april. Her aflægges mundtlig beretning fra hhv. skoleleder og bestyrelsesformand. Regnskabet fremlægges ved skolens revision og bestyrelsen konstitueres for det kommende år.

Generalforsamling Juni 2020 Indbydelse (1)

Generalforsamling 2020 Referat

Bestyrelsens Beretning 2019

Ledelsens Beretning 2019

Bestyrelseskonstituering Pr. 18. Juni 2020

Regnskab 2019

Den dejligste skole/SFO med de bedste lærere og pædagoger. Mine varmeste anbefalinger herfra!

Maria Høgh Lund, forældre