Generalforsamling

Generalforsamling

Sejergaardsskolen indbyder til skolens årlige generalforsamling onsdag den 26. april 2023 kl. 17.00 i samlingssalen.   
Efter generalforsamlingen vil der være Valg af tilsynsførende.                                     

På bestyrelsens vegne
Peter Ankerstjerne Brandt
Formand

Generalforsamling april 2023 indbydelse

Valg af Tilsynsførende 2023 indbydelse

Skoleleders mundtlige beretning april 2023

Regnskab 2022

Generalforsamlingsreferat april 2023

Bestyrelsens mundtlige beretning april 2023

Tilsynserklæring 2022-2023

De holder nogle fede koncerter her på Sejergaardsskolen

Allan Grejs