Generalforsamling

Generalforsamling

Sejergaardsskolen indbyder til skolens årlige generalforsamling onsdag den 2. juni 2021 kl. 17.00 i samlingssalen.

Generalforsamlingen afholdes under forudsætning af, at forsamlingsforbuddet hæves. Er dette ikke tilfældet, vil generalforsamlingen blive udskudt.

Bemærk at datoen er flyttet fra den oprindelige dato den 27. april.

På bestyrelsens vegne
Peter E. Andersen
Formand

Generalforsamling Juni 2021 Indbydelse

Valg Af Tilsynsførende Juni 2021 Indbydelse

Generalforsamling 2020 Referat

Bestyrelsens Beretning 2019

Ledelsens Beretning 2019

Bestyrelseskonstituering Pr. 18. Juni 2020

Regnskab 2019

Så godt tilfreds😊

Lars Skovgaard Larsen