Generalforsamling

Generalforsamling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling fredag den 25. juni 2021 kl. 9.00 på skoleleders kontor.

På bestyrelsens vegne
Peter E. Andersen
Formand

Ekstraordinær generalforsamling 25. juni 2021

Generalforsamlingsreferat 2021

Bestyrelsens beretning 2020

Skolelederens beretning 2020

Regnskab 2020

Så godt tilfreds😊

Lars Skovgaard Larsen