Generalforsamling

Generalforsamling

Der afholdes årlig generalforsamling hvert år i april. Her aflægges mundtlig beretning fra hhv. skoleleder og bestyrelsesformand. Regnskabet fremlægges ved skolens revision og bestyrelsen konstitueres for det kommende år.

Bestyrelsens Beretning 2018

Generalforsamling 2019 Indbydelse

Generalforsamlingsreferat 23. April 2019

Ledelsens Beretning 2018

Bestyrelseskonstituering Pr. 8. Oktober 2019

Så godt tilfreds😊

Lars Skovgaard Larsen