Skolebus

Buskørsel

Skolen har samarbejde med et busselskab om transport af skoleelever fra yderdistrikterne. Skolen foranstalter således for øjeblikket afhentning af elever fra Hvalsø, Såby, Sonnerup og Ejby-området.

Her finder du pris for buskørsel.

De holder nogle fede koncerter her på Sejergaardsskolen

Allan Grejs