Trivselsmåling

Trivselsmåling

Sejergaardsskolen iværksætter med jævne mellemrum trivselsmålinger hvor elever får lejlighed til at udtrykke deres mening på en række punkter. Målingerne foretages særskilt for 1.-3. klasse og 4.-9. klasse.

Trivselsmålinger er senest foretaget i september 2019.

Trivselsmaaling 1 3 2019

Trivselsmaaling 4 9 2019

Den dejligste skole/SFO med de bedste lærere og pædagoger. Mine varmeste anbefalinger herfra!

Maria Høgh Lund, forældre